نوید - یک
به صفحه رسمی مجموعه «یک» از نوید خوش آمدید.
شما می‌توانید از طریق این صفحه مبلغی به رقم دلخواه خود برای حمایت از این مجموعه بپردازید.
لینک مستقیم دریافت مجموعه بعد از انجام تراکنش در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
این مجموعه که شامل هشت قطعه است در روز بیست و یکم آبان نود و چهار منتشر شد.
* رقم پیشنهادی پانزده هزار تومان انتحاب شده ولی شما می‌توانید رقم دلخواه خود را انتخاب کنید.

* لازم به یاد‌آوریست که این مجموعه طبق روال همیشگی به صورت رایگان و از طریق صفحه ساند کلاد دیوار منتشر شد. پرداخت این مبلغ صرفا برای حمایت از هنرمندان این مجموعه بوده، اما کسانی که از این سایت برای حمایت از این اثر استفاده کنند لینک دانلود مستقیم دریافت خواهند کرد.

* زمان حمایت محدود به پیش از تاریخ انتشار نیست و شما می‌توانید بعد از گوش کردن به مجموعه برای حمایت از هنرمندان از همین سایت استفاده کنید.